Om netværksgruppen

Navn

KøgeBugt.Net

Mødested

Krohns Køkken, Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge.

Mødedage

Torsdage i lige uger (fraviges ved andre arrangementer end de faste møder).

Tidspunkt

Hver anden torsdag fra kl. 07.30 til kl. 09.00 – der serveres morgenmad fra kl. 07.15.

Gruppestørrelse (målsætning)

En dynamisk gruppe på mellem 20 og 30 virksomheder

Brancher

Gruppen består af virksomheder fra forskellige brancher, som udgangspunkt med op til 2 virksomheder fra hver branche.

Indhold

Skal være varieret, og fokuseret på at skabe værdi for medlemmerne, uanset hvilken branche.

Form

  • Vekselvirkning – morgenmøder, one2one, virksomhedsbesøg og andet relevant.
  • Markedsføringsminut i nye former m.m.
  • Firmapræsentationer

Medlemskab

Et medlemskab tegnes for et år ad gangen, og regnes fra den 1. januar til 31. december. Der foreligger en aftale med Krohns Køkken om pris, lokaleleje og morgenmad.

Kontingentet fastlægges til kr. 7.500,- (uden moms) som dækker:

  • Morgenmad og lokaleleje
  • Professionel mødeledelse, materialer og øvrige udgifter
  • Eksterne oplægsholdere
  • Sociale arrangementer – herunder sommerafslutning og julefrokost

Fagligt

Det faglige indhold sikres primært på morgenmøderne, men understøttes af aktuelt indhold på alle møderne, via virksomhedsbesøg hos medlemmerne eller eksterne virksomheder og som indhold i de firmapræsentationer, som fortsat er en vigtig aktivitet. Præsentationerne kan bruges til at sætte et aktuelt eller spændende tema til debat.

Målsætninger

Der udarbejdes en målsætning for hvert år, som evalueres løbende.